top of page

MUNDO HISPÁNICO

Spaanse les in Haarlem, Heemstede en Hoofddorp

Spaans voor halfgevorderden 1  (A2.1)

 

De cursus is een vervolg op de cursus Spaans voor beginners 3 (A1.3) die bij Mundo Hispánico wordt gegeven. Het halfgevorderden niveau bestaat uit drie cursussen. Ook als je niet bij ons de beginnerscursus hebt gevolgd, maar wel over het basisniveau beschikt, ben je natuurlijk van harte welkom. Voorafgaande aan de inschrijving van een cursus kan je altijd gratis en vrijblijvend je niveau door ons laten toetsen. Tijdens deze cursus zal je snel je reeds bestaande kennis van het Spaans vergroten en perfectioneren. Ook hierbij is het belangrijk dat de docent een native speaker is van het Spaans om het taalaanbod zo echt mogelijk en foutloos te laten zijn. Omdat je tijdens deze cursus een begin maakt met het gebruik van de verleden tijd, zal je merken dat je je steeds beter in het Spaans kunt uitdrukken. Natuurlijk wordt er ook weer tijdens deze cursus gebruik gemaakt van authentiek audiovisueel materiaal. Deze cursus zal de opstap zijn om taalniveau A2 van het Europees referentiekader te bereiken.    

 

Thema’s: Na deze cursus kun/ken je:

• Een gesprek voeren waarbij je de verledentijdsvorm de “pretérito perfecto” gebruikt.

• Het karakter en het uiterlijk van een persoon beschrijven.

• Adviezen geven.

• Over gewoontes praten.

• Gevoelens beschrijven.

• Vertellen over gebeurtenissen die in het verleden hebben plaatsgevonden.

• De vormen van de verleden tijd (pretérito indefinido) gebruiken.

• Een huis beschrijven.

• Vergelijkingen maken en overeenkomsten aangeven.

• De plaats aangeven van objecten en deze kunnen beschrijven.

• Voorzetsels en bezittelijk voornaamwoorden gebruiken.

• Iemand uitnodigen of aansporen om iets te ondernemen, begroeten en afscheid nemen.

 

Lesboek: Aula Internacional plus 2, tekst- werkboek, mp3 audio's, video's, extra oefeningen en meer.

Eindniveau:  A2.1 (ERK).

Duur: 10 bijeenkomsten van 75 minuten.

Deelnemers: onze groepen bestaan uit maximaal 6 cursisten.

Kosten: €160,- exclusief lesmateriaal, inclusief aanvullend lesmateriaal

Kosten lesmateriaal : € 40,- (Aula Internacional plus 2, tekst- werkboek, mp3 audio's, video's, extra oefeningen en meer). 

Het lesmateriaal is geschikt voor 30 bijeenkomsten, 3 cursussen in totaal (Halfgevorderden 1, 2 en 3)

Het lesmateriaal zal bij aanvang van de eerste les worden uitgereikt. 

Zelf lesmateriaal aanschaffen: Klik hier

Extra informatie:

  • Na afloop van elke les ontvangen de cursisten een mail met een samenvatting van de les. 

  • Bij de laaste bijenkoomst (10e) krijgen alle cursisten een certificaat van delname en vaak sluiten we de cursus af met een culturele avond inclusief tapas

 

Locaties:  

 

ONLINE

• Deelnemers: Maximaal 7

HAARLEM

• Adres:  Fonteinlaan 5, 2012 JG Haarlem ( Gratis parkeren)

• Deelnemers: Maximaal 7

 

HOOFDDORP

• Adres: Binnenweg 12, 2132 CT Hoofddorp (Gratis parkeren)

• Deelnemers: Maximaal 7

Spaans voor halfgevorderden 1
Spaans voor halfgevorderden 2

Spaans voor halfgevorderden 2  (A2.2)

 

Tijdens deze cursus zal je Spaans nog verder worden geperfectioneerd om uiteindelijk op niveau A2.2 van het Europees referentiekader te komen. De cursus is een vervolg op cursus Spaans voor halfgevorderden 1 (A2.1) die bij Mundo Hispánico wordt gegeven. Ook als je niet bij ons de halfgevorderden cursus hebt gevolgd, maar wel over het basis niveau beschikt, ben je natuurlijk van harte welkom. Voorafgaande aan de inschrijving van een cursus kan je altijd gratis en vrijblijvend je niveau door ons laten toetsen. Tijdens deze cursus zal je snel je reeds bestaande kennis van het Spaans vergroten en perfectioneren. Ook hierbij is het belangrijk dat de docent een native speaker is van het Spaans om het taalaanbod zo echt mogelijk en foutloos te laten zijn. Omdat je tijdens deze cursus een begin maakt met het gebruik van de tweede verledentijdsvorm, zal je merken dat je je steeds beter in het Spaans kunt uitdrukken. Natuurlijk wordt er ook weer tijdens deze cursus gebruik gemaakt van authentiek audiovisueel materiaal.  

 

Thema’s: Na deze cursus kun/ken je:

• een gesprek voeren waarbij je de twee verledentijdsvorm (de indefinido en de imperfecto) gebruikt.

• een gesprek voeren waarbij je het bezittelijk voornaamwoord, telwoorden, en onbepaalde voornaamwoorden gebruikt.

• Iemand iets verzoeken te doen.

• Excuses aanbieden en jezelf rechtvaardigen.

• Vertellen over vrijetijdsbestedingen.

• Praten over ervaringen uit het verleden.

• Praten over plannen en projecten.

• Praten over gastronomie en hierbij je voorkeuren aangeven.

• Uitleggen hoe men een bepaald gerecht bereidt.

• Het onder woorden brengen van een verlangen.

 

Lesboek: Aula Internacional plus 2, tekst- werkboek, mp3 audio's, video's, extra oefeningen en meer.

Eindniveau:  A2.2 (ERK).

Duur: 10 bijeenkomsten van 75 minuten.

Deelnemers: onze groepen bestaan uit maximaal 6 cursisten.

Kosten: €160,- exclusief lesmateriaal, inclusief aanvullend lesmateriaal

Kosten lesmateriaal : € 40,- (Aula Internacional plus 2, tekst- werkboek, mp3 audio's, video's, extra oefeningen en meer). 

Het lesmateriaal is geschikt voor 30 bijeenkomsten, 3 cursussen in totaal (Halfgevorderden 1, 2 en 3)

Het lesmateriaal zal bij aanvang van de eerste les worden uitgereikt. 

Zelf lesmateriaal aanschaffen: Klik hier

Extra informatie:

  • Na afloop van elke les ontvangen de cursisten een mail met een samenvatting van de les. 

  • Bij de laaste bijenkoomst (10e) krijgen alle cursisten een certificaat van delname en vaak sluiten we de cursus af met een culturele avond inclusief tapas

 

Locaties:

 

ONLINE

• Deelnemers: Maximaal 7

 

HAARLEM

• Adres: Fonteinlaan 5, 2012 JG Haarlem ( Gratis parkeren)

• Deelnemers: Maximaal 7

 

HOOFDDORP

• Adres: Binnenweg 12, 2132 CT Hoofddorp (Gratis parkeren)

• Deelnemers: Maximaal 7

Spaans voor halfgevorderden 3

Spaans voor halfgevorderden 3  (A2.3)

 

Tijdens deze cursus zal je Spaans nog verder worden geperfectioneerd om uiteindelijk op niveau A2.3 van het Europees referentiekader te komen. De cursus is een vervolg op cursus Spaans voor halfgevorderden 2 (A2.2) die bij Mundo Hispánico wordt gegeven. Ook als je niet bij ons de halfgevorderden cursus hebt gevolgd, maar wel over het basis niveau beschikt, ben je natuurlijk van harte welkom. Voorafgaande aan de inschrijving van een cursus kan je altijd gratis en vrijblijvend je niveau door ons laten toetsen. Tijdens deze cursus zal je snel je reeds bestaande kennis van het Spaans vergroten en perfectioneren. Ook hierbij is het belangrijk dat de docent een native speaker is van het Spaans om het taalaanbod zo echt mogelijk en foutloos te laten zijn. Tijdens deze cursus zal je het gebruik van de twee verledentijdsvormen verder perfectioneren waardoor het communiceren in het Spaans  steeds beter zal gaan. Natuurlijk wordt er ook weer tijdens deze cursus gebruik gemaakt van authentiek audiovisueel materiaal.

 

Thema’s: Na deze cursus kun/ken je:

• Lichamelijke klachten beschrijven.

• Raad en advies geven • Over je gemoedstoestand praten.

• Pijn beschrijven en de symptomen onder woorden brengen.

• De gebiedende wijs gebuiken.

• De verledentijdsvorm pretérito imperfecto gebruiken. 

• Over gewoontes praten in de tegenwoordige en de verleden tijd.

• Beargumenteren en debatteren.

• Iets vertellen in de verleden tijd.

• Emoties uitdrukken.

 

Lesboek: Aula Internacional plus 2, tekst- werkboek, mp3 audio's, video's, extra oefeningen en meer.

Eindniveau:  A2.3 (ERK). Na het bereiken van dit niveau kan je deelnemen aan het Dele examen.

Duur: 10 bijeenkomsten van 75 minuten.

Deelnemers: onze groepen bestaan uit maximaal 6 cursisten.

Kosten: €160,- exclusief lesmateriaal, inclusief aanvullend lesmateriaal

Kosten lesmateriaal : € 40,- (Aula Internacional plus 2, tekst- werkboek, mp3 audio's, video's, extra oefeningen en meer). 

Het lesmateriaal is geschikt voor 30 bijeenkomsten, 3 cursussen in totaal (Halfgevorderden 1, 2 en 3)

Het lesmateriaal zal bij aanvang van de eerste les worden uitgereikt. 

Zelf lesmateriaal aanschaffen: Klik hier

Extra informatie:

  • Na afloop van elke les ontvangen de cursisten een mail met een samenvatting van de les. 

  • Bij de laaste bijenkoomst (10e) krijgen alle cursisten een certificaat van delname en vaak sluiten we de cursus af met een culturele avond inclusief tapas

Locaties:

ONLINE

• Deelnemers: Maximaal 7

HAARLEM

• Adres: Fonteinlaan 5, 2012 JG Haarlem ( Gratis parkeren)

• Deelnemers: Maximaal 7

HOOFDDORP

• Adres: Binnenweg 12, 2132 CT Hoofddorp (Gratis parkeren)

• Deelnemers: Maximaal 7

  • Facebook Mundo Hispanico Spaanse les
bottom of page