top of page

MUNDO HISPÁNICO

Spaanse les in Haarlem, Heemstede en Hoofddorp

Spaans voor halfgevorderden 1  (A2.1)

 

De cursus is een vervolg op de cursus Spaans voor beginners 3 (A1.3) die bij Mundo Hispánico wordt gegeven. Het halfgevorderden niveau bestaat uit drie cursussen. Ook als je niet bij ons de beginnerscursus hebt gevolgd, maar wel over het basisniveau beschikt, ben je natuurlijk van harte welkom. Voorafgaande aan de inschrijving van een cursus kan je altijd gratis en vrijblijvend je niveau door ons laten toetsen. Tijdens deze cursus zal je snel je reeds bestaande kennis van het Spaans vergroten en perfectioneren. Ook hierbij is het belangrijk dat de docent een native speaker is van het Spaans om het taalaanbod zo echt mogelijk en foutloos te laten zijn. Omdat je tijdens deze cursus een begin maakt met het gebruik van de verleden tijd, zal je merken dat je je steeds beter in het Spaans kunt uitdrukken. Natuurlijk wordt er ook weer tijdens deze cursus gebruik gemaakt van authentiek audiovisueel materiaal. Deze cursus zal de opstap zijn om taalniveau A2 van het Europees referentiekader te bereiken.    

 

Thema’s: Na deze cursus kun/ken je:

• Een gesprek voeren waarbij je de verledentijdsvorm de “pretérito perfecto” gebruikt.

• Het karakter en het uiterlijk van een persoon beschrijven.

• Adviezen geven.

• Over gewoontes praten.

• Gevoelens beschrijven.

• Vertellen over gebeurtenissen die in het verleden hebben plaatsgevonden.

• De vormen van de verleden tijd (pretérito indefinido) gebruiken.

• Een huis beschrijven.

• Vergelijkingen maken en overeenkomsten aangeven.

• De plaats aangeven van objecten en deze kunnen beschrijven.

• Voorzetsels en bezittelijk voornaamwoorden gebruiken.

• Iemand uitnodigen of aansporen om iets te ondernemen, begroeten en afscheid nemen.

 

Lesboek: Aula Internacional - nueva edición 2, tekst- werkboek, audio-cd en extra materiaal.

Eindniveau:  A2.1 (ERK). Duur: 10 bijeenkomsten van 90 minuten.

Kosten: €150,- exclusief lesmateriaal,

Kosten lesmateriaal: € 28,00 (Aula Internacional - Nueva edición 2, tekst- werkboek, audio-cd en extra materiaal).  Het les materiaal zal bij aanvang van de eerste les worden uitgereikt.

 

Locaties:  

HAARLEM • Adres:  Fonteinlaan 5, 2012 JG Haarlem ( Gratis parkeren)

• Deelnemers: Maximaal 8

 

HEEMSTEDE • Adres: Grut en Groot, Raadhuisstraat 62, 2101HJ Heemstede (Gratis parkeren vanaf 18:00 uur)

• Deelnemers: Maximaal 10

 

HOOFDDORP • Adres: Belvedere 86, 2134BS Hoofddorp (Gratis parkeren)

• Deelnemers: Maximaal 4

Spaans voor halfgevorderden 1

Spaans voor halfgevorderden 2  (A2.2)

 

Tijdens deze cursus zal je Spaans nog verder worden geperfectioneerd om uiteindelijk op niveau A2.2 van het Europees referentiekader te komen. De cursus is een vervolg op cursus Spaans voor halfgevorderden 1 (A2.1) die bij Mundo Hispánico wordt gegeven. Ook als je niet bij ons de halfgevorderden cursus hebt gevolgd, maar wel over het basis niveau beschikt, ben je natuurlijk van harte welkom. Voorafgaande aan de inschrijving van een cursus kan je altijd gratis en vrijblijvend je niveau door ons laten toetsen. Tijdens deze cursus zal je snel je reeds bestaande kennis van het Spaans vergroten en perfectioneren. Ook hierbij is het belangrijk dat de docent een native speaker is van het Spaans om het taalaanbod zo echt mogelijk en foutloos te laten zijn. Omdat je tijdens deze cursus een begin maakt met het gebruik van de tweede verledentijdsvorm, zal je merken dat je je steeds beter in het Spaans kunt uitdrukken. Natuurlijk wordt er ook weer tijdens deze cursus gebruik gemaakt van authentiek audiovisueel materiaal.  

 

Thema’s: Na deze cursus kun/ken je:

• een gesprek voeren waarbij je de twee verledentijdsvorm (de indefinido en de imperfecto) gebruikt.

• een gesprek voeren waarbij je het bezittelijk voornaamwoord, telwoorden, en onbepaalde voornaamwoorden gebruikt.

• Iemand iets verzoeken te doen.

• Excuses aanbieden en jezelf rechtvaardigen.

• Vertellen over vrijetijdsbestedingen.

• Praten over ervaringen uit het verleden.

• Praten over plannen en projecten.

• Praten over gastronomie en hierbij je voorkeuren aangeven.

• Uitleggen hoe men een bepaald gerecht bereidt.

• Het onder woorden brengen van een verlangen.

 

Lesboek: Aula Internacional - nueva edición 2, tekst- werkboek, audio-cd en extra materiaal.

Eindniveau:  A2.2 (ERK). Duur: 10 bijeenkomsten van 90 minuten.

Kosten: €150,- exclusief lesmateriaal,

Kosten lesmateriaal: € 28,00 (Aula Internacional - Nueva edición 2, tekst- werkboek, audio-cd en extra materiaal).  Het les materiaal zal bij aanvang van de eerste les worden uitgereikt.

 

Locaties:

 

HAARLEM

• Adres: Fonteinlaan 5, 2012 JG Haarlem ( Gratis parkeren)

• Deelnemers: Maximaal 8

 

HEEMSTEDE

• Adres: Grut en Groot, Raadhuisstraat 62, 2101HJ Heemstede (Gratis parkeren vanaf 18:00 uur)

• Deelnemers: Maximaal 10

 

HOOFDDORP

• Adres: Belvedere 86, 2134BS Hoofddorp (Gratis parkeren)

• Deelnemers: Maximaal 4  

Spaans voor halfgevorderden 2

Spaans voor halfgevorderden 3  (A2.3)

 

Tijdens deze cursus zal je Spaans nog verder worden geperfectioneerd om uiteindelijk op niveau A2.3 van het Europees referentiekader te komen. De cursus is een vervolg op cursus Spaans voor halfgevorderden 2 (A2.2) die bij Mundo Hispánico wordt gegeven. Ook als je niet bij ons de halfgevorderden cursus hebt gevolgd, maar wel over het basis niveau beschikt, ben je natuurlijk van harte welkom. Voorafgaande aan de inschrijving van een cursus kan je altijd gratis en vrijblijvend je niveau door ons laten toetsen. Tijdens deze cursus zal je snel je reeds bestaande kennis van het Spaans vergroten en perfectioneren. Ook hierbij is het belangrijk dat de docent een native speaker is van het Spaans om het taalaanbod zo echt mogelijk en foutloos te laten zijn. Tijdens deze cursus zal je het gebruik van de twee verledentijdsvormen verder perfectioneren waardoor het communiceren in het Spaans  steeds beter zal gaan. Natuurlijk wordt er ook weer tijdens deze cursus gebruik gemaakt van authentiek audiovisueel materiaal.

 

Thema’s: Na deze cursus kun/ken je:

• Lichamelijke klachten beschrijven.

• Raad en advies geven • Over je gemoedstoestand praten.

• Pijn beschrijven en de symptomen onder woorden brengen.

• De gebiedende wijs gebuiken.

• De verledentijdsvorm pretérito imperfecto gebruiken. 

• Over gewoontes praten in de tegenwoordige en de verleden tijd.

• Beargumenteren en debatteren.

• Iets vertellen in de verleden tijd.

• Emoties uitdrukken.

 

Lesboek: Aula Internacional - nueva edición 2, tekst- werkboek, audio-cd en extra materiaal.

Eindniveau:  A2.3 (ERK) Na het bereiken van dit niveau kan je deelnemen aan het Dele examen. Duur: 10 bijeenkomsten van 90 minuten.

Kosten: €150,- exclusief lesmateriaal,

Kosten lesmateriaal: € 28,00 (Aula Internacional - Nueva edición 2, tekst- werkboek, audio-cd en extra materiaal).  Het les materiaal zal bij aanvang van de eerste les worden uitgereikt.

 

Locaties:

 

 HAARLEM

• Adres: Fonteinlaan 5, 2012 JG Haarlem ( Gratis parkeren)

• Deelnemers: Maximaal 8

 

HEEMSTEDE

• Adres: Grut en Groot, Raadhuisstraat 62, 2101HJ Heemstede (Gratis parkeren vanaf 18:00 uur)

• Deelnemers: Maximaal 10

 

HOOFDDORP • Adres: Belvedere 86, 2134BS Hoofddorp (Gratis parkeren)

• Deelnemers: Maximaal 4

            MH

Spaans voor halfgevorderden 3

Spaans voor gevorderden 1  (B1.1)

 

Deze cursus is bedoeld voor degenen die  de cursus Spaans voor halfgevorderden 3 (A2.3) bij Mundo Hispánico  hebben afgerond  of elders dit niveau hebben behaald. Voorafgaande aan de inschrijving van een cursus kan je altijd gratis en vrijblijvend je niveau door ons laten toetsen. Ook bij deze cursus staan spreekvaardigheid en de luistervaardigheid centraal maar is er wel een goede voorkennis van de Spaanse grammatica en een uitgebreide actieve woordenschat vereist.  

 

Thema’s: Na deze cursus kun/ken je:

• Spreken over gewoontes in de tegenwoordige tijd.

• Spreken over gebeurtenissen die na elkaar of tegelijkertijd plaatsvinden.

• De werkwoordsvormen van de “pretérito perfecto” en de “indefinido” correct gebruiken.

• Je uitdrukken in de toekomende tijd.

• Gebod en verbod onder woorden brengen.

• De tegenwoordige tijd correct gebruiken.

• Een samenvatting maken van een boek of film.

• Anekdotes vertellen.

• Vocabulaire met betrekken tot werk, school, films en televisie.

 

Lesboek: Aula Internacional 3 (B1.1), tekst, werkboek, audio-cd en extra materiaal.  

Eindniveau: B1.1(ERK).

Kosten: €150,- exclusief lesmateriaal,

Kosten lesmateriaal: € 28,00 (Aula Internacional - Nueva edición 3, tekst- werkboek, audio-cd en extra materiaal).  Het les materiaal zal bij aanvang van de eerste les worden uitgereikt.

 

Locaties:

 HAARLEM

• Adres: Fonteinlaan 5, 2012 JG Haarlem ( Gratis parkeren)

• Deelnemers: Maximaal 8

 

HEEMSTEDE

• Adres: Grut en Groot, Raadhuisstraat 62, 2101HJ Heemstede (Gratis parkeren vanaf 18:00 uur)

• Deelnemers: Maximaal 10

 

HOOFDDORP

•Adres: Belvedere 86, 2134BS Hoofddorp (Gratis parkeren)

• Deelnemers: Maximaal 4

Spaans voor gevorderden 1

Spaans voor gevorderden 2  (B1.2)

 

Deze cursus sluit aan op Spaans voor gevorderden 1 (B1.1). Bij de voorgaande cursussen is de basis gelegd voor de grammatica en spreekvaardigheid. Die basis wordt verder verbreed met een uitbreiding van de grammaticaregels en het verbeteren van de spreek- en luistervaardigheid. Net zoals bij de andere cursussen ligt de nadruk zoveel mogelijk op spreekvaardigheid. Tijdens deze cursus wordt ook de woordenschat behoorlijk uitgebreid met veel  praktisch toepasbaar vocabulaire.

 

Thema’s: Na deze cursus kun/ken je:

• Aanraden en aanbevelen.

• Een reclame beschrijven.

• De gebiedende wijs.

• Oplossingen geven.

• Een formele (klachten) brief schrijven.

• De subjuntivo (aanvoegende wijs) gebruiken.

• Telefoongesprekken voeren.

• Anekdotes vertellen.

• Praten over oorzaak en gevolg.

• De “pretérito pluscuamperfecto” gebruiken.

 

Lesboek: Aula Internacional 3 B1.2, tekst, werkboek, audio-cd en extra materiaal.

Eindniveau:  B1.2 (ERK).

Duur: 10 bijeenkomsten van 90 minuten.

Kosten: €150,- exclusief lesmateriaal,

Kosten lesmateriaal: € 28,00 (Aula Internacional - Nueva edición 3, tekst- werkboek, audio-cd en extra materiaal).  Het les materiaal zal bij aanvang van de eerste les worden uitgereikt.

 

Locaties:  

 

HAARLEM

• Adres: Fonteinlaan 5, 2012 JG Haarlem ( Gratis parkeren)

• Deelnemers: Maximaal 8

 

HEEMSTEDE

• Adres: Grut en Groot, Raadhuisstraat 62, 2101HJ Heemstede (Gratis parkeren vanaf 18:00 uur)

• Deelnemers: Maximaal 10

 

HOOFDDORP

• Adres: Belvedere 86, 2134BS Hoofddorp (Gratis parkeren)

• Deelnemers: Maximaal 4

Spaans voor gevorderden 2

Spaans voor gevorderden 3  (B1.3)

 

Deze cursus is het vervolg op Spaans voor gevorderden 2 (B1.2). Bij de voorgaande cursussen is de basis gelegd voor de grammatica en spreekvaardigheid. Die basis wordt  in deze cursus nog verder vergroot met een uitbreiding van de grammaticaregels en het verbeteren van de spreek- en luistervaardigheid. Net zoals bij de andere cursussen ligt de nadruk zoveel mogelijk op spreekvaardigheid. Tijdens deze cursus wordt ook het woordenschat dat toepasbaar is in formele situaties nog verder uitgebreid. Deze cursus zal je opleiden tot taalniveau B1 van het Europees referentiekader.

Thema’s: Na deze cursus kun/ken je:

• Interesses, gevoelens en ongenoegens uiten.

• Praten over relaties tussen mensen.

• De “sujuntivo” en de “indefinido correct” gebruiken.

• De eigenschappen en de werking van een voorwerp uitleggen.

• Het gebruik van relatieve zinnen.

• Een mening geven over situaties en gebeurtenissen.

• Een oordeel geven over gebeurtenissen  en gedragingen.

• In een hypothetische vorm praten.

 

Lesboek: Aula Internacional 3 B1.2, tekst, werkboek, audio-cd en extra materiaal.

Eindniveau:  B1.2 (ERK) Na het bereiken van dit niveau kan je deelnemen aan het Dele examen.

Duur: 10 bijeenkomsten van 90 minuten. Kosten:€150,- exclusief lesmateriaal,

Kosten lesmateriaal:€ 28,00 (Aula Internacional - Nueva edición 3, tekst- werkboek, audio-cd en extra materiaal).  Het les materiaal zal bij aanvang van de eerste les worden uitgereikt.

 

Locaties:

 

HAARLEM

• Adres: Fonteinlaan 5, 2012 JG Haarlem ( Gratis parkeren)

• Deelnemers: Maximaal 8

 

HEEMSTEDE

• Adres: Grut en Groot, Raadhuisstraat 62, 2101HJ Heemstede (Gratis parkeren vanaf 18:00 uur)

• Deelnemers: Maximaal 10

 

HOOFDDORP

• Adres: Belvedere 86, 2134BS Hoofddorp (Gratis parkeren)

• Deelnemers: Maximaal 4

Spaans voor gevorderden 3
  • Facebook Mundo Hispanico Spaanse les
bottom of page