top of page

MUNDO HISPÁNICO

Spaanse les in Haarlem, Heemstede en Hoofddorp

Spaans voor gevorderden 1  (B1.1)

 

Deze cursus is bedoeld voor degenen die  de cursus Spaans voor halfgevorderden 3 (A2.3) bij Mundo Hispánico  hebben afgerond  of elders dit niveau hebben behaald. Voorafgaande aan de inschrijving van een cursus kan je altijd gratis en vrijblijvend je niveau door ons laten toetsen. Ook bij deze cursus staan spreekvaardigheid en de luistervaardigheid centraal maar is er wel een goede voorkennis van de Spaanse grammatica en een uitgebreide actieve woordenschat vereist.  

 

Thema’s: Na deze cursus kun/ken je:

• Spreken over gewoontes in de tegenwoordige tijd.

• Spreken over gebeurtenissen die na elkaar of tegelijkertijd plaatsvinden.

• De werkwoordsvormen van de “pretérito perfecto” en de “indefinido” correct gebruiken.

• Je uitdrukken in de toekomende tijd.

• Gebod en verbod onder woorden brengen.

• De tegenwoordige tijd correct gebruiken.

• Een samenvatting maken van een boek of film.

• Anekdotes vertellen.

• Vocabulaire met betrekken tot werk, school, films en televisie.

 

Lesboek: Aula Internacional plus 3, tekst- werkboek, mp3 audio's, video's, extra oefeningen en meer.

Eindniveau:  B1.1 (ERK). 

Duur: 10 bijeenkomsten van 75 minuten.

Deelnemers: onze groepen bestaan uit maximaal 7 cursisten.

Kosten: €160,- exclusief lesmateriaal, inclusief aanvullend lesmateriaal

Kosten lesmateriaal : € 31,- (Aula Internacional plus 3, tekst- werkboek, mp3 audio's, video's, extra oefeningen en meer). 

Het lesmateriaal is geschikt voor 30 bijeenkomsten, 3 cursussen in totaal (Gevorderden 1, 2 en 3)

Het lesmateriaal zal bij aanvang van de eerste les worden uitgereikt. 

Zelf lesmateriaal aanschaffen: Klik hier

Extra informatie:

  • Na afloop van elke les ontvangen de cursisten een mail met een samenvatting van de les. 

  • Bij de laaste bijenkoomst (10e) krijgen alle cursisten een certificaat van delname en vaak sluiten we de cursus af met een culturele avond inclusief tapas

Locaties:

 

ONLINE

​• Deelnemers: Maximaal 7

 

HAARLEM

• Adres: Fonteinlaan 5, 2012 JG Haarlem ( Gratis parkeren)

• Deelnemers: Maximaal 7

HOOFDDORP

• Adres: Binnenweg 12, 2132 CT Hoofddorp (Gratis parkeren)

• Deelnemers: Maximaal 7

Spaans voor gevorderden 1
Spaans voor gevorderden 2

Spaans voor gevorderden 2  (B1.2)

 

Deze cursus sluit aan op Spaans voor gevorderden 1 (B1.1). Bij de voorgaande cursussen is de basis gelegd voor de grammatica en spreekvaardigheid. Die basis wordt verder verbreed met een uitbreiding van de grammaticaregels en het verbeteren van de spreek- en luistervaardigheid. Net zoals bij de andere cursussen ligt de nadruk zoveel mogelijk op spreekvaardigheid. Tijdens deze cursus wordt ook de woordenschat behoorlijk uitgebreid met veel  praktisch toepasbaar vocabulaire.

 

Thema’s: Na deze cursus kun/ken je:

• Aanraden en aanbevelen.

• Een reclame beschrijven.

• De gebiedende wijs.

• Oplossingen geven.

• Een formele (klachten) brief schrijven.

• De subjuntivo (aanvoegende wijs) gebruiken.

• Telefoongesprekken voeren.

• Anekdotes vertellen.

• Praten over oorzaak en gevolg.

• De “pretérito pluscuamperfecto” gebruiken.

 

Lesboek: Aula Internacional plus 3, tekst- werkboek, mp3 audio's, video's, extra oefeningen en meer.

Eindniveau:  B1.2 (ERK). 

Duur: 10 bijeenkomsten van 75 minuten.

Deelnemers: onze groepen bestaan uit maximaal 7 cursisten.

Kosten: €160,- exclusief lesmateriaal, inclusief aanvullend lesmateriaal

Kosten lesmateriaal : € 31,- (Aula Internacional plus 3, tekst- werkboek, mp3 audio's, video's, extra oefeningen en meer). 

Het lesmateriaal is geschikt voor 30 bijeenkomsten, 3 cursussen in totaal (Gevorderden 1, 2 en 3)

Het lesmateriaal zal bij aanvang van de eerste les worden uitgereikt. 

Zelf lesmateriaal aanschaffen: Klik hier

Extra informatie:

  • Na afloop van elke les ontvangen de cursisten een mail met een samenvatting van de les. 

  • Bij de laaste bijenkoomst (10e) krijgen alle cursisten een certificaat van delname en vaak sluiten we de cursus af met een culturele avond inclusief tapas

 

Locaties:  

 

ONLINE

• Deelnemers: Maximaal 7

 

HAARLEM

• Adres: Fonteinlaan 5, 2012 JG Haarlem ( Gratis parkeren)

• Deelnemers: Maximaal 7

HOOFDDORP

• Adres: Binnenweg 12, 2132 CT Hoofddorp (Gratis parkeren)

• Deelnemers: Maximaal 7

Spaans voor gevorderden 3

Spaans voor gevorderden 3 - Verder gevorderden  (B1.3 - B2)

 

Deze cursus is het vervolg op Spaans voor gevorderden 2 (B1.2). Bij de voorgaande cursussen is de basis gelegd voor de grammatica en spreekvaardigheid. Die basis wordt  in deze cursus nog verder vergroot met een uitbreiding van de grammaticaregels en het verbeteren van de spreek- en luistervaardigheid. Net zoals bij de andere cursussen ligt de nadruk zoveel mogelijk op spreekvaardigheid. Tijdens deze cursus wordt ook het woordenschat dat toepasbaar is in formele situaties nog verder uitgebreid. Deze cursus zal je opleiden tot taalniveau B1 van het Europees referentiekader.

Thema’s: Na deze cursus kun/ken je:

• Interesses, gevoelens en ongenoegens uiten.

• Praten over relaties tussen mensen.

• De “sujuntivo” en de “indefinido correct” gebruiken.

• De eigenschappen en de werking van een voorwerp uitleggen.

• Het gebruik van relatieve zinnen.

• Een mening geven over situaties en gebeurtenissen.

• Een oordeel geven over gebeurtenissen  en gedragingen.

• In een hypothetische vorm praten.

 

Lesboek: Aula Internacional plus 3, tekst- werkboek, mp3 audio's, video's, extra oefeningen en meer.

Eindniveau:  B1.1 (ERK). Na het bereiken van dit niveau kan je deelnemen aan het Dele examen.

Duur: 10 bijeenkomsten van 75 minuten.

Deelnemers: onze groepen bestaan uit maximaal 7 cursisten.

Kosten: €160,- exclusief lesmateriaal, inclusief aanvullend lesmateriaal

Kosten lesmateriaal : € 31,- (Aula Internacional plus 3, tekst- werkboek, mp3 audio's, video's, extra oefeningen en meer). 

Het lesmateriaal is geschikt voor 30 bijeenkomsten, 3 cursussen in totaal (Gevorderden 1, 2 en 3)

Het lesmateriaal zal bij aanvang van de eerste les worden uitgereikt. 

Zelf lesmateriaal aanschaffen: Klik hier

Extra informatie:

  • Na afloop van elke les ontvangen de cursisten een mail met een samenvatting van de les. 

  • Bij de laaste bijenkoomst (10e) krijgen alle cursisten een certificaat van delname en vaak sluiten we de cursus af met een culturele avond inclusief tapas

Locaties:

 

ONLINE

• Deelnemers: Maximaal 7

 

HAARLEM

• Adres: Fonteinlaan 5, 2012 JG Haarlem ( Gratis parkeren)

• Deelnemers: Maximaal 7

 

HOOFDDORP

• Adres: Binnenweg 12, 2132 CT Hoofddorp (Gratis parkeren)

• Deelnemers: Maximaal 7

  • Facebook Mundo Hispanico Spaanse les
bottom of page